Разяснителна кампания за земеделски производители от община Алфатар по кампания "Директни плащания 2015г."

18/3/2015
 
         На 19.03.2015г. от 10,00 часа в лекционната зала на НЧ "Йордан Йовков" гр.Алфатар ще се проведе разяснителна кампания за земеделските производители от общината за новите моменти в кампания "Директни плащания 2015" като част от информационната кампания на МЗХ.