Инвестиционно намерение от „АГРОХЕЛИОС 2007” ЕООД за "Изграждане на складово стопанство с три броя силози към складова база за селскостопанска техника”, в УПИ V-253, кв. 47, по плана на село Алеково, община Алфатар

17/3/2015

Прикачени файлове