Общо събрание на населението за запознаване със състоянието на престъпността, борбата с нея, разкриване на криминални престъпления и отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар за 2014г.

1/3/2015