Нови правила за провеждане на процедури по отдаване за ползване на полски пътища и свободни мери и пасища-общинска собственост

26/2/2015
 
 
 
 
 
 
3.Заявление по чл.37и от ЗСПЗЗ, за изтегляне в текстов формат:заявление_37и.doc
 
 
 
 
5.Приложение № 1 към заявлението - опис на видовете и броя на пасищни селскостопански животни отглеждани в постоянен животновъден обект, за изтегляне:Приложение 1.xls.
 
 
6.Приложение № 2 към заявлението, за изтегляне: Приложение 2.
 
 
 
 
8.Декларация по чл.37и, ал.1 от ЗСПЗЗ, за изтегляне: Декларация.