Конкурс за длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв до 20.03.2015г.

16/2/2015

 

Обявен е конкурс за длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили за приемане на служба в доброволния резерв.

Със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ- 104/ 06.02.2015г. е обявен конкурс за прием на 389 длъжности в доброволния резерв:
 
А. Военновъздушни сили:  в.ф. 26720 Черноморец  -  33 длъжности;  
                                             в.ф. 52860 Кичево -  28 длъжности;
                                             в.ф-36150 Стара Загора   -   74 длъжности.
 
Б. Военноморски сили:      в.ф. 22840 Бургас  -   40 длъжности; 
                                             в.ф. 38010 Варна  -  194 длъжности;
                                             в.ф. 22580 Варна  -   20 длъжности.
 
В конкурса могат да участват момчета и момичета, със средно или висше образование, физически здрави, притежаващи само българско гражданство, неосъждани и не по-възрастни към датата на сключване на договор от:  55 години за войници и сержанти и  60 години за офицери.
 
Подробности за останалите условия, изисквания за длъжностите, необходимите документи, медицинските прегледи и реда за провеждане на конкурса може да се получи от:
-  Централно военно окръжие – www.comd.bg;
-  Областен военен отдел Силистра – ул.”Г.С.Раковски” № 16, тел. 086/ 83-32-57;
-  Офис за военен отчет в община Алфатар (стая №5).
 
Документи се подават  чрез Областен военен отдел – Силистра.
 
Краен срок за подготовка на документите:    20.03.2015г.
 
Конкурсът ще се проведе до: 30.04.2015г.