Формула за разпределяне на средствата за финансиране на общообразователните училища на делегирани бюджети

3/2/2015