Срокът за подаване на патентни декларации по чл.61 от ЗМДТ е до 31 януари!

16/1/2015
      
     Община Алфатар, служба „Местни приходи“ съобщава, че срокът за подаване на патентни декларации по чл.61 от ЗМДТ е до 31 януари.
      Патентна декларация подават физическите лица и еднолични търговци, чиято дейност подлежи на облагане с патентен данък и е посочена в прил. № 4 от ЗМДТ , оборотът им за предходната година не надвишава 50 000 лв. и не са регистрирани по ДДС.
      Патентните декларации се подават в общината, на чиято територия се намира обекта, а когато дейността не се извършва в обект или от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице или ЕТ.
Декларациите могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице.
    Лицата, които упражняват патентна дейност и подадат патентна декларация след 31 януари или изобщо не подадат такава, ще се санкционират с налагане на актове за административно нарушение.