Актуализация на поименния списък на капиталови разходи на общината към 5.12.2014 г.

5/12/2014