План-схема зa реконструкция на ел.проводно отклонение 20 kV за ТП"Сондажен кладенец" в гр.Алфатар

12/11/2014

Прикачени файлове