Участие на Клуб за народни хора "Ведрина" в "Празник на традициите" в с.Джинот, община Стралджа на 7.11.2014г.

11/11/2014