ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014г.

27/10/2014

Прикачени файлове