Изменение на план за регулация на УПИ №ХХVІ-249 и УПИ №ХХVІІ-248 в кв.5 от регулационния план на с.Алеково

16/10/2014

Прикачени файлове