ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2015г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2016 И 2017 г. С МАКЕТ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ

15/9/2014