Обявление на ПУП-ПР за създаване на устройствена основа за изграждане на складова база и жилищно застрояване в гр.Алфатар

16/7/2014