Актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Алфатар към м.юни 2014 г.

10/6/2014