БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2014г.

19/2/2014
 
   Бюджетът на община Алфатар за 2014г. е приет с Решение № 311 по Протокол № 35 от 13.02.2014г. на ОбС-Алфатар
 
    Бюджет на община Алфатар за 2014г. по пълна единна бюжетна класификация
 
     Поимемен списък на капиталовите разходи за 2014г.
 
 
     Индикитивен годишен разчет за сметките на средствата от ЕС на община Алфатар за 2014г.
 
   Решение № 311 по протокол №35/13.02.2014г.  на ОбС Алфатар
   е в прикачените файлове: img073.jpg, img074.jpg, img075.jpg, img076.jpg, img077.jpg, img078.jpg