Доклад към актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности 2014-2016г. и макет за постъпленията от местни приходи и за разходите за местни дейности

21/1/2014