Инвестиционно намерение за изграждане на птицеферма за отглеждане на бройлери във ІІ-и стопански двор гр.Алфатар - 14 дневен обществен достъп до информацията във връзка с преценка необходимостта от ОВОС

19/12/2013