Актуализация на бюджета на общината към декември 2013г.

14/12/2013