Публично обсъждане на проект за увеличение на промилите на такса битови отпадъци

21/11/2013