Инвестиционно предложение за: „Склад за авто части годни за втора употреба” с местоположение гр. Алфатар, ул.”Дочо Михайлов” № 37, община Алфатар

7/2/2013