Инвестиционно предложение за промяна предназначението на селскостопанска сграда в имот ІV – 1476, кв. 132 по кадастралния план на гр. Алфатар. община Алфатар

6/2/2013

Прикачени файлове