Инвестиционно предложение на "Биомел продукт" ЕООД за закупуване и въвеждане в експлоатация на линия за производство на емулсни кремове в гр.Алфатар

12/10/2012