ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011г.

9/1/2012