ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА КЪМ 31.12. 2011 Г.

21/12/2011